Keskusvaalilautakunta, kokous 28.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaaliautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Liisa Markkanen ja Katri Pölönen.