Keskusvaalilautakunta, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Uuden varavaltuutetun määräminen

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 2.3.2020 § 3 myöntänyt Jukka Pitkoselle eron varavaltuutetun tehtävästä. Jukka Pitkonen on ollut Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusi varavaltuutettu kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Valtuuston puheenjohtaja on 2.3.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Jukka Pitkosen tilalle.

Ehdokkaiden saamien äänimäärien ja vertauslukujen mukaan seuraava Suomen Keskusta ry:n varavaltuutettu on Eero Luukkonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Suomen Keskusta ry:n 10. varavaltuutetuksi Eero Luukkosen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.