Keskusvaalilautakunta, kokous 26.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Liisa Markkanen ja Juhani Valkonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Liisa Markkanen ja Juhani Valkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.