Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Aluevaalien 2022 tarkastuslaskennan äänimäärien vahvistaminen

PuuDno-2021-198

Valmistelija

 • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskuvaalilautakunta vahvistaa

 • ne äänimäärät, jotka ehdokas on kunnassa ssanut
 • mitättömien äänten määrän kunnassa ja
 • äänten kokonaismäärän kunnassa (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet)

ja kuittaa luvut valmiiksi laskentajärjestelmään. Vaalilain 143 I §:n mukaan vahvistaminen tehdään keskiviikkona 26.1. viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessa. Oikeusministeriö kuitenkin suosittelee, että vahvistus tehtäisiin viimeistään klo 12.

Keskusvaalilautakunta ei suorita äänimäärien tasatilanteiden arvontoja eikä laske vertauslukuja, vaan niistä huolehtii myöhemmin aluevaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslakentajärjestelmästä ainakin seuraavat tulosteet (raportit):

 • KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,
 • KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain
 • KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta
 • KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain,
 • KT 10 Äänestysakttivisuus kunnassa ja
 • KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää kuitata aluevaalien 2022 tarkastuslaskennan äänimäärät Puumalan kunnassa, merkitsemällä kunta valmiiksi tuloslaskentajärjestelmään.

Päätös

Keskusvaalilautakunta vahvistaa aluevaalien 2022 tarkastuslaskennan äänimäärät Puumalan kunnassa, merkitsemällä kunta valmiiksi tuloslaskentajärjestelmään.