Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Puurtinen ja Katri Pölönen.