Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus , päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.