Keskusvaalilautakunta, kokous 24.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Liisa Markkanen ja Juhani Valkonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Liisa Markkanen ja Juhani Valkonen.