Keskusvaalilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Aluevaalien 2022 vaalipäivän tarkastuslaskenta

PuuDno-2021-198

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalipäivän jälkeisenä päivänä eli maanantaina 24.1.2022 viimeistään klo 12 aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaalilautakuntien laskelmia.

Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa vaalipäivänä annetut äänet ja vaalilautakuntien laskelmat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti ennakkoäänestyksessä sekä vaalipäivän äänestyksessä annetut äänet, merkitsi ne laskentajärjestelmään ja tulosti liitteenä olevat tallennusraportit.