Keskusvaalilautakunta, kokous 23.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Aluevaalien 2022 alustava ääntenlaskenta

PuuDno-2021-198

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta kokoaa äänestysalueittain

  • vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 20.45 mennessä,
  • vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä ja
  • yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi.

Lisäksi keskusvaalilautakunta tallentaa tiedot tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti:

  • vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä klo 21.00 mennessä ja
  • vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 23 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää koota äänestysalueen vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän ja äänestyksen alustavan tuloksen ja tallentaa tiedot tuloslaskentajärjestelmään.

Päätös

Keskusvaalilautakunta kokosi äänestysalueen vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän ja äänestyksen alustavan tuloksen liitteen mukaisesti ja tallensi tiedot tuloslaskentajärjestelmään.