Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Vaalitoimitsijoiden määrääminen aluevaalien 2022 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten

PuuDno-2021-198

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.10.2021 § 180 päättänyt, että

  1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo,
  2. Ennakkoäänestys aloitetaan 18. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä (12.-18.1.2022) ennen vaalipäivää sekä
  3. Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00 ja viikonloppuna klo 10.00 - 14.00.
  4. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana on Hurissalon kylätalo perjantaina 14.1.2022 klo 13.00 - 18.00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • Aluevaalien 2022 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimijoiksi määrätään Annakaisa Arilahti, Maiju Hallivuo, Anne Heiskanen, Minna Hyvönen, Anniina Hämäläinen, Mervi Hämäläinen, Merja Kontinen, Mari Lappalainen ja Anne Valtonen.
  • Aluevaalien 2022 kotiäänestyksen vaalitoimijoiksi määrätään Anne Heiskanen ja varalle Anne Valtonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tehtäviin määrätyt