Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen aluevaaleja 2022 varten

PuuDno-2021-198

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä hyvinvointialueessa tahansa. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintää 40 %.

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Puumalan kunnassa on yksi äänestysalue: Kirkonkylä. Vaalitoimikuntia on edellisissä vaaleissa ollut yksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita aluevaaleja 2022 varten Kirkonkylän äänestysalueelle vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, kun he tulevat jäsenten sijaan.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita aluevaaleja 2022 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, kun he tulevat jäsenten sijaan.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi aluevaaleja 2022 varten Kirkonkylän äänestysalueelle vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavasti:

Kirkonkylän vaalilautakunta:

Varsinaiset jäsenet:
Heikki Virta, pj.
Pertti Havukainen, vpj.
Kirsi Sarvi
Kaija Hukka
Seija Ikonen

Varajäsenet:
1. Helvi Valtonen
2. Maija-Liisa Reponen
3. Aarno Reponen
4. Seppo Summanen
5. Antti Kasanen

Lisäksi kunnanhallitus valitsi aluevaaleja 2022 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä seuraavasti:

Vaalitoimikunta:

Varsinaiset jäsenet:
Eeva-Liisa Luukkonen, pj.
Mirja Soikkanen, vpj.
Kari Puurtinen

Varajäsenet:
1. Veli Lampinen
2. Paavo Soikkanen
3. Raili Ylinen

 

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen päätöksen Kirkonkylän vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan kokoonpanoista Aluevaaleissa 2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.