Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Aluevaalien 2022 ulkomainonta

PuuDno-2021-198

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022 ja ennakkoäänestys 12.-18.1.2022.

Kuntaliitto suosittaa, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että aluevaaleja 2022 varten kunnan vaalimainoskehikot sijoitetaan kunnantalon edessä olevalle katualueelle. Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 5.1.2022. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä, ylläpidosta ja poistamisesta vastaa kunnan tekniset palvelut.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen päätöksen Aluevaalien 2022 ulkomainonnasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.