Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Aluevaalien 2022 laitosäänestys

PuuDno-2021-198

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.
Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunnassa järjestetään aluevaalien 2022 ennakkoäänestys yleisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi vanhustyön palveluasunnoissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen päätöksen Aluevaalien 2022 laitosäänestyksestä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.