Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyspaikat

PuuDno-2021-198

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vuonna 2022 toimitetaan aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022, ennakkoäänestys on kotimaassa on ajalla 12.-18.1.2022.

Vaalilain 9 § mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa sijaitsevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista.

Vaalilain 47 § 2 momentin mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna kaikkina päivinä säädettynä ennakkoäänestysajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Vaalilain 48 § 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen.

Oikeusministeriö on kehottanut kunnanhallituksia määräämään yleiset ennakkoäänestyspaikat hyvissä ajoin ja ilmoittamaan ne äänestyksen pohjatietojärjestelmään 5.11.2021 klo 12 mennessä.

Puumalassa on vuodesta 2021 alkaen vain yksi äänestysalue. Vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt, että ainakin Hurissalon alueella järjestettäisi ennakkoäänestysmahdollisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä aluevaalien 2022 ennakkoäänestyspaikaksi ajalla 12.-18.1.2022:

- kunnantalo, ke-pe klo 9 - 17, la-su klo 10 - 14 ja ma-ti klo 9 - 17

Lisäksi määrätään kiertäväksi ennakkoäänestyspaikaksi

- Hurissalon kylätalo, pe 14.1.2021 klo 13 - 16

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella, että Hurissalon kylätalon ennakkoäänestysajankohta on perjantai 14.1.2022
klo 13 -18.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen päätöksen Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyspaikoista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.