Keskusvaalilautakunta, kokous 2.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Aluevaaleista 2022 tiedottaminen

PuuDno-2021-198

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Virallisten kuulutusten lisäksi ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloineen on hyvä julkaista myös kunnan internetsivuilla. Muita sopivia tiedottamiskeinoja ovat mahdolliset kunnan omat julisteet ulkomainostelineissä, kirjastossa, kunnan palvelupisteessä ja muissa näkyvissä paikoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa aluevaaleista 2022 liitteenä olevan kuulutuksen mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla 15.12.2021. Lisäksi aluevaaleista 2022 tiedotetaan erillisillä tiedotteilla kirjastossa, urheiluhallilla, nuorisotalolla, palveluasunnoissa, hyvinvointiasemalla, seurakuntatalolla ja Hurissalo kylätalolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.