Keskusvaalilautakunta, kokous 19.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus , päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.