Keskusvaalilautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistoon. Kuulutus voidaan antaa ehdokashakemusten vastaaottojärjestelyistä annettavan kuulutuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tehdä liitteen mukaisen kuulutuksen valittavien valtuutettujen määrästä ja julkaista sen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla sekä panna sen nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa 18.2.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.