Keskusvaalilautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vaalitoimitsijoiden määrääminen kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.1.2021 § 10 päättänyt, että

  1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalon valtuustosali,
  2. ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä ennen vaalipäivää sekä
  3. ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00 ja viikonloppuna klo 10.00 - 14.00.
  4. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana on Hurissalon kylätalo to 8.4.2021 klo 13.00 - 16.00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kuntavaalien 2021 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi Anne Heiskasen, Mervi Hämäläisen, Erja Penttisen, Mari Lappalaisen, Leena Torvisen, Annakaisa Arilahden, Maiju Hallivuon ja Anne Valtosen.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kuntavaalien 2021 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi Anne Heiskasen ja varalle Anne Valtonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalitoimitsijoiksi määrätyt