Keskusvaalilautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 LISÄPYKÄLÄ: Heikki Lehtikunnaksen aloite: Puumalassa toimivien puolueiden yhdistyminen kuntavaaleissa 2021 (lisäpykälä)

PuuDno-2020-41

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Heikki Lehtikunnas kuntalaisaloite sähköpostiviesti Lehtikunnas - Hilden 10.10.2020: 

"Ehdotan, että Puumalassa kaikki poliittiset puolueet  yhdistyvät yhdeksi "kaikki Puumalan puolesta" ryhmäksi seuraavissa kunnallisvaaleissa. 

Perustelut: Valtakunnan politiikka on vierasta pienen kunnan asioista päätettäessä. Käytännössä Puumalassa pienet ryhmät on suljettu kokonaan päätöksentekoprosessin ulkopuolelle vain siksi että ne kuuluvat johonkin valtakunnalliseen puolueeseen. Kunnan asioista päätettäessä pitäisi kaikkien äänestää vain asiaperusteella kuntalaisten parhaaksi ei puoluesidonnaisesti. Vaaleissa tulisi valituiksi "kaikki Puumalan puolesta" ne jotka saisivat eniten ääniä, mikä toteuttaisi parhaiten ehdokkaiden demokraattisen tasa-arvon."

Vaaleissa "kaikki Puumalan puolesta" ehdokaslistalle voisi asettaa itsensä jokainen täysi-ikäinen puumalainen, näistä ehdokkaista ei tehtäisi minkään tahon toimesta mitään ennakkokarsintaa, sillä vasta kunnallisvaaleissa nähdään kuka ehdokkaista pääsi kunnanvaltuustoon saamansa äänimääränsä mukaan. Vaalituloksen laskenta tulisi näin huomattavasti nykyistä helpommaksi.

Puumala siirtyisi näin suoraan demokratiaan, mikä tulisi varmasti herättämään mielenkiintoa ja myönteistä huomiota valtakunnallisesti ja myös Suomen rajojen ulkopuolella. Nähdäkseni tämä siirtyminen suoraan demokratiaan ei vaatisi minkään nykyisen lain muuttamista Suomessa.

Mikäli tämä suoran demokratian muoto leviäisi myöhemmin myös muihin kuntiin voitaisiin myös alkaa harkita ehdokas- ja äänestysikärajan pudottamista kunnallisvaaleissa, mikä vaatisikin sitten jo muutoksia kunnallisvaalilakiin."

Vaalilain 146§ mukaan kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa:

1) puolueet;

2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislista.

Kunnalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa puolueiden toimintaan vaan puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät itsenäiset päätökset mahdollisista vaaliliitoista tai yhteislistoista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.