Keskusvaalilautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 14§:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää ottaa toimikaudekseen sihteeriksiksi hallintoasiantuntija Mervi Kelloniityn ja varalle maaseutusihteeri Anne Valtosen.

Lisäksi keskusvaalilauta­kunta päättää maksaa molemmile palk­kiota kuntavaalien järjestyihin liittyvistä tehtävistä 1000,00 eu­roa. 

Mervi Kelloniity ja Anne Valtonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Tämän pykälän sihteerinä toimii puheenjohtaja Timo Hämäläinen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

valitut, palkanlaskenta