Keskusvaalilautakunta, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyt

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 48. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Mervi Kelloniittylle kunnantalon aukiolopäivinä klo 9.00 - 15.00 kuitenkin tiistaihin 9.3.2021 klo 16.00 mennessä Puumalan kunnantalolla, Keskustie 14, 52200 Puumala.

Keskusvaalilautakunta päättää tehdä määräyksestä liitteen mukaisen kuulutuksen, joka annetaan tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamieheille ja pannaan nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä jukaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla 18.2.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.