Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

PuuDno-2020-246

Valmistelija

 • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 16.6.2021 viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa

 • ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut,
 • mahdollisten arvontojen tulokset,
 • mitättömien äänten määrän ja
 • äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet.

Pöytäkirjaan on merkittävä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvo, ammatti tai toimi.

Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle tallentamalla tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi.

Lisäksi keskusvaalilautakunnan on viipymättä

 • julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi ja
 • annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi.

Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjanliitteiksi ainakin seuraavat tulosteet (raportit): 

 • KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa
 • KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain
 • KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain
 • KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta
 • KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain
 • KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuttain
 • KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden nimet
 • KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista
 • KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää vahvistaa kuntavaalien 2021 tuloksen ja tiedottaa siitä esittelytekstissä mainitulla tavalla.

Päätös

Keskusvaalilautakunta vahvisti äänten kokonaismääräksi 1159, joista mitättömiä ääniä oli 1.

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnat seuraavasti:

Ehdokas nro 16 Minla Hämäläinen (KESK) ja ehdokas nro 31 Samu Virtanen (KESK): molemmilla 10 ääntä. Arvonnan voitti Minla Hämäläinen.
Ehdokas nro 23 Kari Laamanen (KESK) ja ehdokas nro 29 Eine Savolainen (KESK): molemmilla 7 ääntä. Arvonnan voitti Kari Laamanen.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien 2021 tuloksen oheisten liitteiden mukaisesti.