Keskusvaalilautakunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vaalitoimitsijoiden määrääminen presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten

PuuDno-2023-92

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.10.2023 § 145 päättänyt, että:

  1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo.
  2. Ennakkoäänestys on ajalla 17.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys on ajalla 31.1.-6.2.2024.
  3. Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00-17.00 ja viikonloppuna klo 10.00-14.00.
  4. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana on Hurissalon kylätalo perjantaina 24.3.2023 klo 13.00-18.00 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys perjantaina 2.2.2024 klo 13-18.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että

  • Presidentinvaalin 2024 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi määrätään Maiju Hallivuo, Anne Heiskanen, Helena Hulkkonen, Mervi Hämäläinen, Sari Hämäläinen, Jaana Kontio, Mari Lappalainen ja Anne Valtonen.
  • Presidentinvaalin 2024 kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi määrätään Anne Heiskanen ja varalle Anne Valtonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.