Keskusvaalilautakunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaalia 2024 sekä europarlamenttivaaleja 2024 varten

PuuDno-2023-92

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Europarlamettivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

  1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
  2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintää 40 %.

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kuntalain mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan kunta voi harkintansa mukaan asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat erikseen presidentinvaalia ja erikseen europarlamenttivaaleja varten tai asettaa samat vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat molempiin vaaleihin. Presidentinvaaliin asetetut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat toimivat sekä ensimmäisessä vaalissa että mahdollisessa toisessa vaalissa.

Puumalan kunnassa on yksi äänestysalue, Kirkonkylä. Vaalitoimikuntia on edellisissä vaaleissa ollut yksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita presidentinvaalia 2024 ja europarlamenttivaaleja 2024 varten Kirkonkylän äänestysalueelle vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, kun he tulevat jäsenten sijaan.

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita presidentinvaalia 2024 ja europarlamenttivaaleja 2024 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, kun he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi presidentinvaalia 2024 ja europarlamenttivaaleja 2024 varten Kirkonkylän äänestysalueelle vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavasti:

Kirkonkylän vaalilautakunta:

Varsinaiset jäsenet:

Heikki Virta, pj.
Pertti Havukainen, vpj.
Aarno Reponen
Kaija Hukka
Seija Ikonen

Varajäsenet:
1. Helvi Valtonen
2. Maija-Liisa Reponen
3- Marja-Leena Luukkonen
4. Seppo Summanen
5. Antti Kasanen
 
Lisäksi kunnanhallitus valitsi presidentinvaalia 2024 ja europarlamenttivaaleja 2024 varten vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä seuraavasti:

Vaalitoimikunta:

Varsinaiset jäsenet:
Eeva-Liisa Luukkonen, pj.
Mirja Soikkanen, vpj.
Kari Puurtinen

Varajäsenet:
1. Veli Lampinen
2. Paavo Soikkanen
3. Raili Ylinen

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen päätöksen Kirkonkylän vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan kokoonpanoista presidentinvaalissa 2024 ja europarlamenttivaaleissa 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.