Keskusvaalilautakunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Presidentinvaalista 2024 tiedottaminen

PuuDno-2023-92

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Virallisten kuulutusten lisäksi ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloineen on hyvä julkaista myös kunnan internetsivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa presidentinvaalista 2024 liitteenä olevan kuulutuksen mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan verkkosivuilla. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.