Keskusvaalilautakunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Presidentinvaalin 2024 laitosäänestys

PuuDno-2023-92

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunnassa järjestetään presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestys yleisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi vanhustyön palveluasunnoissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen päätöksen presidentinvaalin 2024 laitosäänestyksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.