Keskusvaalilautakunta, kokous 16.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta ja sihteerin palkkio

PuuDno-2023-92

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 14§:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. 

Keskusvaalilautakunnan sihteerille on maksettu vaaleihin liittyvistä järjestelytehtävistä seuraavasti:

  • kuntavaalit 1000,00 euroa
  • aluevaalit 750,00
  • europarlamenttivaalit 500,00 euroa
  • eduskuntavaalit 500,00 euroa
  • presidentinvaali 500,00 euroa, mikäli vaalin tulos selviää ensimmäisellä äänestyskierroksella ja 1000,00 euroa, mikäli vaalissa tarvitaan toinen äänetyskierros.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan edelleen hallintopäällikkö Mervi Kelloniitty ja varahenkilöksi maaseutusihteeri Anne Valtonen.

Sihteerille maksetaan presidentinvaalin 2024 liittyvistä järjestelytehtävistä kertapalk­kiona 500,00 euroa, mikäli vaalin tulos selviää ensimmäisellä äänestyskierroksella ja 1000,00 euroa, mikäli vaaleissa tarvitaan toinen äänetyskierros. Sihteerille ei makseta erikseen kokouspalkkioita.

Mervi Kelloniity poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Tämän pykälän sihteerinä toimi puheenjohtaja Timo Hämäläinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.