Keskusvaalilautakunta, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kuntavaalien 2021 vaalipäivän tarkistuslaskenta

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalipäivän jälkeisenä päivänä eli maanantaina 14.6.2021 viimeistään klo 12 aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaalilautakuntien laskelmia.

Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa vaalipäivänä annetut äänet ja vaalilautakuntien laskelmat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti ennakkoäänestyksessä sekä vaalipäivän äänestyksessä annetut äänet, merkitsi ne laskentajärjestelmään ja tulosti liitteenä olevat tallennusraportit.