Keskusvaalilautakunta, kokous 14.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juhani Valkonen ja Marja Liisa Markkanen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Valkonen ja Marja Liisa Markkanen.