Keskusvaalilautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

PuuDno-2020-246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistoon. Kuulutus voidaan antaa ehdokashakemusten vastaaottojärjestelyistä annettavan kuulutuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tehdä liitteen mukaisen kuulutuksen valittavien valtuutettujen määrästä ja julkaista sen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla sekä panna sen nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa 18.2.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistoon. Kuulutus voidaan antaa ehdokashakemusten vastaaottojärjestelyistä annettavan kuulutuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

 

Keskusvaalilautakunta päättää tehdä liitteen mukaisen kuulutuksen valittavien valtuutettujen määrästä ja julkaista sen 14.4.2021 julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja laittaa sen nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaista Puumala-lehdessä 21.4.2021.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.