Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vaalitoimitsijoiden määrääminen kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten

PuuDno-2020-246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 § 56 päättänyt, että

  1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo,
  2. Ennakkoäänestys aloitetaan 18. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä (28.5.-8.6.2021) ennen vaalipäivää sekä
  3. Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00 ja viikonloppuna klo 10.00 - 14.00.
  4. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana on Hurissalon kylätalo torstaina 3.6.2021 klo 13.00 - 16.00

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kuntavaalien 2021 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi:
Arilahti Annakaisa, Dyster Aino, Hallivuo Maiju, Heiskanen Anne, Hämäläinen Mervi, Hämäläinen Sari, Lappalainen Mari, Penttinen Erja, Pölönen Sanna,  Vainikka Tuula, Valkeapää Tuija ja Valtonen Anne.

Kuntavaalien 2021 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi päätetään määrätä Anne Heiskanen ja varalle Anne Valtonen.

Päätös

Hyväksytty yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 17 §:n mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Sari Hämäläinen on esteellinen toimimaan vaalitoimitsijana, joten hänen määräys on peruttava.

Leena Torvinen on lupautunut vaalitoimitsijaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää peruuttaa Sari Hämäläisen määräyksen vaalitoimitsijaksi ja määrätä vaalitoimitsijaksi Leena Torvisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sari Hämäläinen, Leena Torvinen