Hyvinvointilautakunta, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 11.4.2018 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irja Piskonen ja Timo Reponen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Piskonen ja Elisa Lempiäinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.