Hyvinvointilautakunta, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Seurana Oy:n valtakunnallinen vanhusseurapalvelu

PuuDno-2023-140

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui Seurana Oy:n toiminnan esittelyyn Seurana Oy:n toimitusjohtajan Mirka Saarisen toimesta vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa (18.9.2023 § 29). Vanhus- ja vammaisneuvosto halusi, että asia viedään pilottihankkeen ideana hyvinvointilautakunnan käsittelyyn. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto valtuutti hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan selvittämään Seurana Oy:n vakuutusturvaa toiminnan osalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto valtuutti hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan myös selvittämään, onko Puumalan kunnalla mahdollisia testamenttilahjoituksia, joita olisi mahdollista käyttää Seurana Oy:n pilottihankkeeseen.

Seurana Oy on vuonna 2017 perustettu valtakunnallinen vanhusseurapalvelu, joka tuo toiminnallaan kuntien vanhuspalveluihin sekä hyvinvointia että vaikuttavuutta. Hyvinvointilautakunnan tulee tehdä ratkaisu Seurana Oy:n vanhusseurapalvelun pilottihankkeeseen mukaan lähtemisestä

Oheismateriaalina on Seurana Oy:n toiminnan PowerPoint-esitys. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta keskustelee Seurana Oy:n vanhusseurapalvelun toteutumismahdollisuuksista Puumalassa. Hyvinvointilautakunta päättää, lähteekö Puumala mukaan Seurana Oy:n vanhusseurapalvelun pilottihankkeen toteuttamiseen Puumalassa.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumala lähtee mukaan Seurana Oy:n vanhusseurapalvelun pilottihankkeen toteuttamiseen Puumalassa.