Hyvinvointilautakunta, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Puumala-rahaston jaettava tuotto vuonna 2023 ja harrastusstipendien haettavaksi julistaminen

PuuDno-2021-127

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on jakanut vuosina 2021 ja 2022 Puumala-rahastosta harrastusstipendejä 6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Käytäntö perustuu valtuuston päätökseen (14.12.2022 § 55), jonka mukaan Puumalan kunta

1. perustaa 1.1.2021 toimintansa käynnistävän Puumala-rahaston, jonka perustamispääomaksi tulee 500 000 euroa,
2. päättää muodostaa rahastopääoman siirtämällä rahastoon sijoitusrahasto-osuudet Taaleri Arvo Markka, Arvo Kruunu, Allokaatio 25 sekä OP Obligaatio Prima -rahastosta,
3. hyväksyä rahastolle säännöt.

Rahaston sääntöjen mukaan

  • Hyvinvointilautakunta päättää jaettavan tuoton kokonaismäärästä ja samassa yhteydessä tarvittavista rahasto-osuuksien realisoinneista. Rahastosta vuosittain jaettavat varat määräytyvät edeltävän vuoden 31.12. tilanteen mukaisesti. Varoja voidaan jakaa vuosittain enintään kolme neljäsosaa (75 %) siitä tuotosta, joka rahastoon oli edeltävän vuoden lopussa kertynyt varsinaisen pääoman (500 000 euroa) päälle.
  • Hyvinvointilautakunta tukee rahaston tuotoilla Puumalassa asuvia 6-17 -vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään myöntämällä heille harrastusstipendejä.
  • Hyvinvointilautakunta päättää sijoituskohteiden vaihtamisista ja valtuuttaa viranhaltijan tekemään tätä koskevia päätöksiä.

Vuonna 2022 rahastojen kehitys oli maailmantilanteen vuoksi heikkoa ja kyseisen rahaston osalta miinusmerkkistä. Sijoitusosuuden negatiivinen kehitys tarkoittaa sitä, että Puumalan kunta ei jaa harrastusstipendejä vuonna 2023.

Oheismateriaalina

- Aktian salkkuraportti vuodelta 2022

- Aktian salkkuraportti tilanteesta 1.5.2023

- OP omaisuusluettelo vuodelta 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kunta ei jaa lapsille ja nuorille kohdennettuja harrastusstipendejä vuonna 2023 harrastusstipendien pohjana olevan rahaston negatiivisen kehityksen vuoksi.

Päätös

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, koska oheismateriaalia ei ollut saatavilla.

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi
  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumala-rahastosta jaettavien harrastusstipendien jakaminen sekä harrastusstipendien haettavaksi julistaminen olivat hyvinvointilautakunnan toukokuun 2023 esityslistalla. Asian käsittely siirrettiin silloin seuraavaan kokoukseen oheismateriaalin puutteen vuoksi. Asiaa ei kuitenkaan käsitelty syyskuun 2023 kokouksessa. Oheismateriaali on nyt koottu ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta.

Oheismateriaalin mukaan rahastojen kehitys oli maailmantilanteen vuoksi heikkoa ja osin jopa miinusmerkkistä vuonna 2022. Sijoitusosuuden negatiivinen kehitys tarkoittaa sitä, että Puumalan kunta ei jaa harrastusstipendejä vuonna 2023.

Oheismateriaalina

- Aktian salkkuraportti vuodelta 2022

- Aktian salkkuraportti tilanteesta 1.5.2023

- OP omaisuusluettelo vuodelta 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Puumalan kunta ei jaa lapsille ja nuorille kohdennettuja harrastusstipendejä vuonna 2023 harrastusstipendien pohjana olevan rahaston negatiivisen kehityksen vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.