Hyvinvointilautakunta, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 4.10.2023.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.