Hyvinvointilautakunta, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

 • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta etsivän nuorisotyön tukemiseen 27 500 €.
 • Opetushallituksen päätös hanketuesta Nuorisokeskus Metsäkartanon hallinnoimalle hankkeelle Puumala goes Solidarity 11 550 €.
 • Opetushallituksen päätös Erasmus+ Youth in Action hankeavustuksesta hankkeelle Art as a tool for inclusion - a never ending fun! 32 102 €.
 • Opetushallituksen päätös valtion erityisavustuksesta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 20 000 €.
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 9 000 €.
 • Opetushallituksen päätös vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksesta kansalaisopistolle 2 500 €.
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta Puumalan kunnan tenniskenttien saneeraukseen 17 000 €.

 

2. Pöytäkirjat

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä/Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 20.2.2019:
  • Essote lähtenyt mukaan edelläkävijänä Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimaan 100 minuuttia taidetta -kampanjaan, joka innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan joka viikko.
  • Parasta Etelä-Savoon -hanke 2019-2020: Etsitään mahdollisuuksia, joilla lisätään ammattilaisten osaamista esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin toteutettavissa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöönottoon tähtäävissä valmennuspaketeissa.
  • HYTE-VERKKO haastaa kaikki edistämään yhdessä eteläsavolaisten hyvinvointi teemalla Tartu Verkkoon.
  • Terveenä eläkkeellä - yhteiskunnalisen markkinoinnin avulla uusia keinoja terveyskäyttäytymisen muutoksen tukemiseen -hanke 2019-2021.
 • Nuorisovaltuusto 15.3.2019: kesäautohankkeen eteneminen, nuorten tapahtumien suunnittelu.
 • Nuorisovaltuusto 26.4.2019: nuorten tapahtumien suunnittelu, Jussi Kaarteen valinta edustajaksi Puumalan seurakunnan kasvatuksen työryhmään.

 

3. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 1.3.2019: kunnan kulttuuritoiminnan järjestäminen, tavoitteet, tehtävät, yhteistyö, asukkaiden osallistuminen, tiedon tuottaminen, toiminnan arviointi, valtionrahoitus ja kehittämistehtävä.

4. Opetus- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu: Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa - mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

5. Etelä-Savon Liikunta ry - ESLin hanke Kylät liikkeelle.

6. Kuntaliiton tiedote: Päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön ja oikean lapsimäärän määritteleminen ja käyttöastelaskuri.

7. Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan päätös 20.5.2019 § 2: Kirjastojen aukioloajat 1.6.-31.8.2019. Puumalan kirjastossa henkilökunta paikalla ma, ti, to, pe klo 10-16, ke 11-18 ja la 9-14, omatoimipalveluaika ma-su klo 9-20.

8. Liikunnanohjaajan palkkaamiseksi saatu täyttölupa määräajaksi ajalle 1.9.2019-30.4.2020. Liikunnanohjaaja käyttää osan työajastaan kansalaisopiston opetukseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.