Hyvinvointilautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kansalaisopiston laatu- ja kehittämishankkeen 2016 - 2017 raportti

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Leena Viisanen, opiston rehtori, leena.viisanen@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Opetushallitus myönsi vuonna 2016 Puumalan kansalaisopistolle laatu- ja kehittämisavustusta 5 500 euroa, joka on ollut käytettävissä ajalla 22.4.2016 - 31.12.2017. Avustuksen käyttäminen edellytti 15 %:n omarahoitusosuutta raportoiduista laatu- ja kehittämistoimintaan käytetyistä kokonaiskustannuksista.

Peruspalvelulautakunta nimesi 23.5.2016 Puumalan Kansalaisopiston laatu- ja kehittämishankkeen työryhmän kokoonpanoksi: Leena Viisanen rehtori, Anne Kietäväinen toimistosihteeri, muut jäsenet: Anne Julin palvelujohtaja, Helvi Valtonen hyvinvointilautakunnan edustaja, hänen varajäsen Asko Luukkonen, Kaisaliisa Majuri opistolaiskunnan edustaja, Laura Penttinen kädentaitojen opettaja ja Sirja Rexho musiikin opettaja. Lisäksi viimeisessä kokouksessa mukana oli kutsuttuna uuden hyvinvointilautakunnan pj Laura Pitkonen.

Kansalaisopiston rehtori on laatinut hankkeen toteutumisesta liitteenä olevan raportin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Todettiin lisäksi, että kansalaisopiston opettajilla oli koulutuspäivä ja lyhyt turvallisuuskoulutus Puumalassa sekä esitys lautakunnalle erityiskurssien hinnoittelun perusteista ja lyhyiden 1-3 tunnin kurssien maksuista. 

Tiedoksi

Kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.