Hyvinvointilautakunta, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

  • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 18.1.2018 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu-​ ja iltapäivätoiminnan vuoden 2017 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta vuodelle 2017: yhteensä -​ 1.124 €.
  • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 11.1.2018 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu-​ ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2018: Puumalan yksikköhinta 26 €,​ ohjaustunteja 646,​ valtionosuus 57 % = 9.574 €.
  • Opetus-​ ja kultturiministeriön päätös opetus-​ ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018: Puumala
    -​ 356.137 €.

2. Pöytäkirjat ja otteet

  • Puumalan nuorisovaltuusto 12.1.2018: jäseneksi sitoutuminen ja toimintakulttuurista päättäminen,​ järjestäytyminen (pj. Eerika Kasanen,​ vpj.Vilhelmiina Martikainen,​ kunnanvaltuuston edustaja Arttu Martikainen ja hyvinvointiltk:n edustaja Aino Asikainen,​ Lape-​ryhmän edustajat Vilhelmiina Martikainen ja Keni Lempiäinen,​ 4H:n hallituksen edustajaksi esitettiin Vilma Hurskaista ja Eetu Pukarista),​ talousasiat ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018,​ Sounds 2018 Etelä-​Savon aluetapahtuma,​ Puumala Rock 2018,​ seminaarimatka 2018,​ kohdeavustukset.

3. Lukuklaanin koulukirjastojen kehityskilpailu: Puumalan yhtenäiskoulu saanut palkinnon,​ 2 000 € lukulinnakkeen toteutukseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvontilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.