Hyvinvointilautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2019-2020 arviointi

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan päiväkoti on toimittanut hyvinvointilautakunnalle seuraavan varhaiskasvatuksen arvioinnin toimintavuodelta 2019-2020:

"Arvioimme päiväkodin toimintaa 1.8.2019-31.7.2020 väliseltä ajalta varhaiskasvatussuunnitelman viiden oppimisalueen toteutumisen osalta. Arviointi tehtiin pääosin 9.9.2020 henkilöstön työillassa.

Kielten rikas maailma- ja Ilmaisun monet muodot -osa-alueiden osalta toimintamme toteutui varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Kasvan, liikun ja kehityn -osa-alueen toiminta toteutui myös varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, mutta halusimme lisätä liikunnan määrää päiväkodissa ja aloitimme Liikkuva varhaiskasvatus-Ilo kasvaa liikkuen-hankkeessa keväällä 2020.  Arvioimme tarkemmin ko. osa-alueen liikunnan osiota yhdessä Etelä-Savon liikunta Ry:n ohjaajan kanssa ja arvioinnin pohjalta tulemme valitsemaan varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämiskohteet kuluvalle ja tulevalle vuodelle. Hankkeeseen liittyvä Esli:n järjestämä Tanssin taikaa tanssitunnit alkoivat jo keväällä ja henkilöstö on osallistunut erilaisiin liikunnan koulutuksiin kevään ja kesän aikana. Varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämistyössä on mukana myös Puumalan kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi.

Minä ja meidän yhteisömme -osa-alueeseen sisältyvä toiminta toteutui osittain. Meidän tulee pohtia ja keskustella vielä enemmän lasten sekä henkilöstön kanssa mm. avoimuuteen, suvaitsevuuteen, erilaisuuden kunnioittamiseen, eri kulttuureista tulevien ja eri uskontoja harjoittavien ihmisten katsomustapojen ymmärtämiseen liittyvistä kysymyksistä.                                                                                                       

Tutkin ja toimin ympäristössäni -osa-alue toteutui osittain, mutta huomiota tulee kiinnittää enemmän mm. monipuolisempaan kierrättämiseen ja hävikkiruoan määrän pienentämiseen.

Kuluneen vuoden teemat Kotikylä tutuksi aiheen laajentaminen ja Saimaaseen ja ympärillä olevaa luontoon tutustuminen toteutuivat osittain. Korona-pandemia keskeytti mm. lasten tutustumiskäynnit vanhempien työpaikkoihin ja paikallisiin yrityksiin. Myös veneretki Saimaalle peruuntui."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä varhaiskasvatuksen arvioinnin toimintavuodelta 2019-2020 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkodin johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.