Hyvinvointilautakunta, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 14.2.2020 erityisavustuksesta lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin ajalle 14.2.2020-31.7.2022: 5 000 €.
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös valtionavustuksesta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen - Vauhtia viikareihin -hankkeelle ajalle 1.4.2020-31.12.2020: avustus 4 500 €, kustannukset 9 000 €.
  • Selvitys valtionavustuksen käytöstä/Etsivä nuorisotyö 1.1.-31.12.2019: Toteutuneet kustannukset 46 400,11 €, kunnan osuus 16 400,11 €.

 

2. Pöytäkirjanotteet

  • Valtuusto on kokouksessaan 2.3.2020 § 4 merkinnyt väliarvioinnin suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.
  • Valtuusto on kokouksessaan 2.3.2020 § 5 merkinnyt väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

 

3. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 7.2.2020: lausunto valtuustoaloitteeseen hiihtoareenasta, nuorten kemmakat 8.8.2020, nuorisovaltuuston jäsenille collegehousut, yötalo 21.2.2020, retki 27.1.2020, 20 v juhlavuoden t-paidat.

4. Opetushallituksen muutosmääräys 10.2.2020: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi. Paikallinen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020.

5. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisu 5/2020: Näkymiä ops-matkan varrelta - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.