Hyvinvointilautakunta, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Liehtalanniemen museotilan toimintakertomus 2020

PuuDno-2020-11

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Markkinointipäällikkö on laatinut Liehtalanniemen museotilan toimintakertomuksen kesältä 2020. Liehtalanniemen museotilan pehtoori on laatinut palautteen työskentelystä kesällä 2020.

Toimintakertomus on liitteenä ja palaute työskentelystä oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Liehtalanniemen museotilan toimintakertomuksen ja pehtoorin palautteen työskentelystä kesältä 2020 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.