Hyvinvointilautakunta, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lausunto Puumala-rahaston säännöistä

PuuDno-2020-71

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta teki vuoden 2019 tilinpäätöksestä 500 000 euron varauksen Puumala-rahaston perustamiseksi. Rahastolle on luonnosteltu säännöt ja tarkoitus on saattaa rahaston perustaminen valtuuston päätettäväksi joulukuussa 2020. Rahastosta voitaisiin jakaa tuottoa jo vuonna 2021.

Puumala-rahaston sääntöluonnos on liitteenä.

Kunnanjohtaja pyytää hyvinvointilautakuntaa ja nuorisovaltuustoa antamaan lausunnon Puumala-rahaston sääntöluonnoksesta.

Nuorisovaltuusto on antanut seuraavan lausuntonsa kokouksessaan 13.11.2020:

 • Nuorisovaltuusto toteaa, että Puumalassa on hyvät harrastusmahdollisuudet. Puumalasta puuttuu toisen asteen oppilaitokset, joten tuki tulisi kohdentaa peruskoulun päättäneiden ja toisella asteella opiskelevien nuorten tukemiseen. Jos tuki kohdistuu vain harrastuksiin, tuen pitäisi kohdistua myös kotikuntastipendin kohderyhmään. Lisäksi valtuusto pohti, miten Puumala-rahaston säännöissä määritellään harrastus? Lapset harrastavat pääasiassa ohjatuissa ryhmissä, mutta nuorilla on myös omatoimisia harrastuksia.

 

Nuorisolain mukainen moniammatillinen yhteistyöryhmä, Orvokki-ryhmä, on käsitellyt myös Puumala-rahaston sääntöluonnosta kokouksessaan 16.11.2020 ja todennut seuraavaa:

 • Vaikka Puumalassa onkin hyvät harrastusmahdollisuudet, ei kaikille lapsille ja nuorille löydy sitä omaa harrastusta paikkakunnalta vaan hänen on lähdettävä harrastamaan toiselle paikkakunnalle. Tästä aiheutuu harrastusvälineiden lisäksi perheille myös matkakuluja. Vaikka suurin osa Puumalassa järjestetyistä harrastuksista on lapsille ja nuorille ilmaisia, osassa on osallistumismaksu niin kuin muilla paikkakunnilla toteutetuissa harrastuksissakin. Lasten ja nuorten yhdenvertaisen kohtelun mukaisesti pitäisi tukea niitä perheitä, joille aiheutuu kuluja lasten ja nuorten harrastuksista.
 • Emme kannata sitä, että rahastosta myönnetään tukea lasta kohden tasasumma kaikille sitä hakeneille perheille, koska harrastukset ovat perheille hyvinkin eri hintaisia. Parempi vaihtoehto olisi harkinnanvarainen tuki harrastuskustannusten perusteella.
 • Tukea tulisi antaa vain ohjatusta harrastuksesta ja harrastusvälineistä aiheutuviin kuluihin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Puumala-rahaston säännöistä:

 • Hyvinvointilautakunta suhtautuu hyvin myönteisesti Puumala-rahastoon.
 • Rahaston tehtävänä on tukea taloudellisesti Puumalassa asuvia 6-18 -vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.
 • Tukea myönnetään lapsen ja nuoren harrastustoiminnan mahdollistamiseen ja siitä aiheutuvien kulujen kattamiseen. (Maininta ensisijaisesti pois)
 • Tukea tulee myöntää vain ohjatusta harrastuksesta ja harrastusvälineistä aiheutuviin kuluihin.
 • Tukea hakiessa tulee olla kuitit harrastuksesta aiheutuneista kustannuksista tai suunnitelma tuen käyttötarkoituksesta. Kuitit voi toimittaa myös jälkikäteen.
 • Säännöt tulee tarkistaa vuoden kuluttua ensimmäisen jaon jälkeen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Kunnanjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.