Hyvinvointilautakunta, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.9.2020: Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 29.4.2019 Puumalan kerhotoiminnan yhteishankkeelle valtionavustusta 9 000 € ajalle 1.6.2019-31.12.2020. Puumalan kunta on hakenut valtionavustuksen käytölle jatkoaikaa koronatilanteen vuoksi 31.5.2021 saakka. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt haetun jatkoajan.

2. Itä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuksen palautuspyyntö 12.11.2020: Kunnon Puumala -hankkelle ajalle 1.1.-30.6.2019 on maksettu valtionavustusta 10 000 €. Hyväksytyt kustannukset ovat olleet 18 993,41 €. Aluehallintovirasto voi maksaa avustusta enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Puumalan kunnan tulee palauttaa valtionavustusta 503,70 €.

3. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.10.2020: nuorisovaltuuston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021, nuorisovaltuuston toiminta ja muu nuorille suunnattu toiminta Puumalassa syksyllä 2020 sekä hankinnat nuorisotalolle, nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 1.1.-31.12.2021, Puumalan 4H-yhdistys ry:n nuorisopalvelujen kohdeavustushakemus, nuorisovaltuuston edustaja hyvinvointilautakuntaan, ilmoitusasiat (etsivä nuorisotyöntekijä, nuorisopalkinnon myöntäminen, nuorten foorumin siirtäminen keväälle 2021).

4. Opetushallitus on myöntänut 23.10.2020 valtionavustusta 5 000 € koulun kerhotoiminnan tukemiseksi ajalla 24.10.2020-31.12.2021.

5. Erityisavustuksen hakeminen Puumalan, Juvan ja Rantasalmen yhteiselle Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille - Kesäauto -hankkeelle 1.6.-31.12.2021: Hankkeen kustannukset 17 000 €, haettu valtionosuus 15 300 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.