Hyvinvointilautakunta, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2020

PuuDno-2020-15

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.- 31.10.2020 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 83,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 69,28 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2020 talousarvio näyttäisi alittuvan 16,87 %. Tähän on vaikuttanut koronaepideman aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.- 31.10.2020 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.