Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lauri Kotsalainen ja Kari Laamanen.

 

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Kotsalainen ja Kari Laamanen.