Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä.

Esityslista on lähetetty sähköisesti 16.2.2022.

 

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa Kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen kertoi kansalaisopiston asioista.