Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Avustushakemukset

  • Opetushallitukselle yhteishankehakemus Lasten ja nuorten Etelä-Savo - Kasvun ja oppimisen tuen yhteensovittava kehittäminen 2022-2023 : menot 189 950 €, haettu avustus 170 955 €, omarahoitus 18 995 €, josta Puumalan osuus noin 200 €.
  • Opetushallitukselle vapaan sivistystyön/kansalaisopiston opistoseteliavustushakemus vuodelle 2022: menot 2 500 €, omavastuuosuus 0 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriölle avustushakemus osa-aikaisen samanaikaisopettajan palkkamiseksi esi- ja alkuopetukseen sekä alkuopetuksen ryhmän jakamiseen: menot 37 000 €, haettu avustus 29 600 €, omarahoitus 7 400 €.
  • Opetushallitukselle avustushakemus koulun kerhotoiminnan tukemiseksi lukuvuodeksi 2022-2023: menot 25 000 €, haettu avustus 17 500 €, omarahoitus 7 500 €.
  • Selvitys AVI:n valtionavustuksen käytöstä Vauhtia Viikareihin! -hankkeessa: arvioidut kustannukset 8 000 €, toteutuneet kustannukset 6 966,37 €, palautettava valtionavustus 516,82 €.

 

2. Nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirja 21.1.2022: puheenjohtajaksi Maria Hupli, varapuheenjohtajaksi Maija Tuovinen, hyvinvointilautakunnan edustajiksi Maria Hupli, Eerica Härkönen ja Siiri Tarhonen, Hallintosäännössä olevien nuorisovaltuustoa koskevien kohtien tarkastus, talousarvio ja toimintasuunnitelma.

3. Mikkelin perheasiain neuvottelukeskuksen vuoden 2021 toimintakertomus ja toimintatilastot.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.