Hyvinvointilautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus 2022-2023

PuuDno-2018-184

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnan alueen perhekeskustoiminnan eri toimijoiden välinen yhteistyö on käynnistetty marraskuussa 2016 osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Maakunnallisessa yhteistyössä on luotu verkostomainen, yhteen sovittava perhekeskustoiminnan toimintamalli. Perhekeskustoimintaa toteutetaan yhteisten tavoiteasetteluiden mukaisesti. Siinä huomioidaan eri toimijoiden erilaiset toimintaympäristöt ja paikalliset tarpeet.

Hyvinvointilautakunta on päättänyt 19.11.2018 § 54, että Puumalan kunta on mukana Etelä-Savon maakunnallisessa perhekeskustoiminnassa ja sen tavoitteiden ja yhteistyörakenteiden edistämisessä. Edellinen yhteistyösopimus vuosille 2020-2021 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 18.2.2020 § 13.

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimuksen 2022-2023 sisältö on

 • sopimuksen osapuolet
 • tausta-asiakirjat
 • nykytilan ja yhteistyön kuvaus sopimuksen tekohetkellä
 • toiminnan resurssit
 • yhteistyön tarkoitus, tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja sopijaosapuolten roolit sekä päävastuut
 • johtaminen
 • työhyvinvointi
 • perhekeskustoiminnan koordinointi
 • kohtaamispaikkatoiminta
 • hyvinvointialueen perhekeskukset
 • työ- ja kokouskäytännöt
 • tiedotus
 • ryhmätoiminnot
 • muut yhteistyön muodot
 • ammattilaisten osaaminen ja vastuut
 • toiminnan arviointi
 • perhekeskustoiminnan raportointi ja tietosuoja
 • vakuutukset
 • salassapito

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Etelä-Savon perhekeskustoiminnan yhteistyösopimuksen 2022-2023.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon perhekeskuskoordinaattori, vapaa-aikasihteeri