Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 KD:n valtuustoryhmän aloite: synnyttäneille äideille 1 vuoden ilmainen kuntosalikortti

PuuDno-2021-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

KD:n valtuustoryhmä Olavi Kietäväinen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle kirjallisen aloitteen:
" Puumalan kunta on profiloitunut lapsiystävällisenä kuntana ja näin on hyvä. Lisänä tähän lapsi ja perhe myönteisyyteen teen aloitteen synnyttäneille äideille 1 vuoden ilmainen kuntosalikortti. Tällä hetkellä perhevapaalla olevat äidit eivä saa alennusta, (työttömät, asepalveluksessa, opiskelijat ja eläkeläiset saavat ja ulkopaikkakuntalaiset ryhmiin kuuluvat puoleen hintaan) Tulevien hyvinvointialueiden kanssa kunnallla on oma kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimisen vastuu ja tämä aloite tukee tätä tavoitetta.

Puumalassa 15.11.2021
Olavi Kietäväinen
KD valtuustoryhmä"
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri, virpi.tuovinen@puumala.fi

Kuvaus

Vapaa-aikasihteeri ja liikunnanohjaaja ovat ehdottaneet, että koska kyseessä on ensisijaisesti taloudellinen etu, perheen huoltajat tulisi huomioida tasa-arvoisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että kuntosalin käyttö on 1.8.2022 alkaen maksutonta äitiysvapaan ja vanhempainvapaan aikana sekä palkkatyöstä hoitovapaalla olevalle vanhemmalle.

Maksuttoman kuntosalin käytön edellytyksenä on henkilökohtaisen urheiluhallikortin hankkiminen yhteispalvelupisteestä, jolloin myös asianmukainen todistus ko. ryhmään kuulumisesta on esitettävä. Urheiluhallikortin hinta on 10 €.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus