Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2021

PuuDno-2022-7

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan vuoden 2021 toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 14,0 %:lla (22 288 €:lla). Toimintamenot alittivat talouasrvion 4,8 %:lla (145 777 €:lla). Toimintakate alitti talousarvion 5,9 %:lla (168 065 €:lla).

Tuloja on lisännyt lähinnä valtiolta saadut erityisavustukset koronapandemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Menoja on vähentänyt lähinnä koronapandemian rajoituksista johtuvat toiminnan supistamiset/uudelleen järjestelyt sekä perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ”sisäoppilaitoksen” toteuttamisen siirtäminen vuoteen 2022.

Vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate oli 8,8 % suurempi (219 640 €).

Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen toimintakertomuksen vuodelta 2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus